Müzayede Kuralları

kün-ay olarak düzenlediğimiz online müzayedelerin katılımcıları ve alıcıları aşağıdaki sözleşme şartlarını peşinen kabul ederler.

1- kün-ay’a ait online müzayedeler düzenleyen bir şahıs firmasıdır. kün-ay kendi ürünlerini elektronik ortamda açık artırma yöntemiyle satan satıcı durumundadır. .

2- Müzayedelere katılabilmek için www.kun-ay.com adresinden üye kaydı yapılarak üye numarası almak zorunludur. E-mail aktivasyonu yapmayanlar teklif veremezler.

3- Müzayede başlangıç ve bitiş tarihleri kün-ay tarafından belirtilecektir. Müzayede kataloğunda yer alan ürünlerle ilgili bilgiler, fotoğraf ve görsel materyal taahhüt niteliğinde olmayıp rehberlik ve genel bilgi verme amaçlıdır. Ürünlerin renk, ton ve genel durumunda farklılıklar olabilir. Her ürünün yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur.

4-  Müzayedelerde müzayedeye çıkan her ürünün bir başlangıç fiyatı vardır. Bir ürüne bir katılımcının ilk peyi vermesiyle ürünün başlangıç fiyatı güncel fiyatı olur. Aynı ürüne başka bir katılımcı pey vererek güncel fiyatı arttırmazsa ürüne pey veren tek katılımcı ürünü başlangıç fiyatına almış olur. Birden çok katılımcının ürüne pey verdiği durumda müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek peyi veren katılımcı geçerli güncel fiyattan ürünü almaya hak kazanır. Bir diğer deyişle müzayede sonunda en yüksek peyi veren katılımcı ürünü verdiği en yüksek peyden değil diğer katılımcıların süre içinde yaptıkları pey artırımlarıyla ürünün ulaştığı son güncel fiyattan satın almış olur. Her koşulda güncel fiyatın en yüksek peyi geçmesi mümkün değildir. Müzayede sisteminin işleyişine göre katılımcılar birbirlerinin verdikleri peyleri göremezler. Güncel fiyatın artmasından ürüne diğer katılımcıların da pey verdiği anlaşılır. Müzayede devam ettiği sırada hali hazırda ürüne en yüksek peyi vermiş olan katılımcı ürünün kendi üzerinde olduğu mesajını alacaktır. Bu mesajı almadığı takdirde başka bir katılımcının kendisinden yüksek pey vermiş durumda olduğunu anlayacaktır Bu durumda ürünün kendisine geçmesi için o andaki en yüksek peyi vermiş olan diğer katılımcının peyini geçene kadar yani ‘ürün sizde’ mesajını alana kadar peyini yükseltmesi gerekir.  Bir ürüne verilen pey güncel fiyatın üzerinden aşağıdaki artırım aralıklarına (5.Maddede belirtilmektedir) göre yapılabileceği gibi tavsiye edilen katılımcının ürüne biçtiği en yüksek değeri yazarak pey vermesidir. Artırım aralıkları ürünün geldiği güncel fiyata göre belirlenir ve minimum pey artırımının miktarını gösterir. Pey ver butonunun solundaki + işaretine tıklandığında listede belirlenen minimum artırım yapılmış olur ve güncel fiyat bu minimum değere göre yükselir. Katılımcı minimum pey arttırdığı halde ürünün kendisinde olmadığını görüyorsa daha önce de belirtildiği gibi halihazırda başka bir katılımcı en yüksek peyi vermiş durumda demektir. Ürüne istenen sayıda pey verilebilir. Katılımcı vermiş olduğu peyi geri çekemez veya rakamı azaltamaz.

5-  Ürün fiyatı kademeli artırım aralıkları;

1.            1.-TL ‘den 20.-TL’ye kadar – 1.-TL

2.            20.-TL’den 50.-TL’ye kadar – 2.-TL

3.            50.-TL’den 100 TL’ye kadar – 5.-TL

4.            100.-TL’den 250.-TL’ye kadar – 10.-TL

5.            250.-TL’den 500.-TL’ye kadar – 25.-TL

6.            500.-TL’den 1.000.-TL’ye kadar – 50.-TL

7.            1000.-TL’den 5.000.-TL’ye kadar  – 100 TL

8.            5000.- TL’den 10.000 TL’ye kadar – 250 TL

9.            10.000.-TL ve üzeri – 500.-TL

6- Satın alınan ürünün bedeli havale, EFT yoluyla peşin olarak müzayede gününden en geç 7 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcılardan aldıkları ürün tutarına ilave olarak  %20 KDV ücreti alınır. Bir lotun mülkiyeti alıcı hesabını tamamen ödedikten sonra üzerine geçecektir. Ödemeden itibaren kün-ay ürünü 7 işgünü içinde PTT KARGO yoluyla gönderecektir. Alıcının yanlış adres bildirimi, adres değişikliği veya kargo firmasından kaynaklanan nedenlerinden kaynaklanan gecikmelerden kün-ay sorumlu değildir. Kargo ücreti alıcıya aittir.

7-  7 gün içinde bedelleri ödenmeyen ürünler iptal edilir. Bu durumun tekrarlanması halinde üyelik iptal edilir. Farklı üyeliklerle bu davranışın tekrarlanması halinde kün-ay kanuni yoldan işlem başlatma hakkına sahiptir.

8-  Alıcı, müzayede katılım sözleşmesinde belirtilen adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve belirtilen telefon, faks numaralarının ve elektronik posta adresinin halen kullanımda, geçerli ve güncel olduğunu beyan ve kabul eder. Firma, Alıcı’ya posta adresine yazılı olarak göndermek suretiyle bildirim yapabileceği gibi telefon, SMS, elektronik posta, kayıtlı telefon gibi elektronik iletişim kanallarından herhangi biri vasıtasıyla da bildirim yapabilir. Alıcı, adres, telefon, faks numaraları veya elektronik posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak kün-ay’a bildirmediği takdirde burada belirtilen adres, numara ve elektronik posta adreslerine yapılacak bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. kün-ay verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, üçüncü kişi konumundaki servis/hizmet sağlayıcılar nedeniyle bildirimlerin Alıcı’ya hiç ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından ötürü sorumlu değildir.

9-  İnternet adresinde yer alan bütün görsel materyaller ve yazılar kün-ay’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz/kullanılamaz.

10- Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve müzayedeye katılan herkes ve kün-ay’a satılması için ürün veren satıcılar yukarıdaki şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri  peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz.

11-  kün-ay katılımcının kayıt esnasında verdiği e-mail adresine ve cep telefonu numarasına bilgilendirme mesajları gönderebilir. Bunların istenmemesi durumunda iletişim@kun-ay.com  adresine SMS İPTAL veya E-MAIL İPTAL yazılı mesaj gönderilmesi yeterlidir. 

12-  Müzayede Katılım Sözleşmesinin içerdiği hükümlerden bir kısmının geçersiz olması, diğerlerini hükümsüz kılmaz.

13-  Müzayede Katılım Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.